Het aanbod

Trainingen

Met deze training krijgen leden van een team meer grip op moeilijke gesprekken en/of conflicten met cliënten. Door middel van uitleg en oefeningen krijgen zij inzicht in wat conflicten en spanning met hen doen en hoe zij daar beter mee om kunnen gaan.

Trainingsonderdelen zijn:

  • Uitleg over waarom er moeilijke gesprekken of conflicten ontstaan en wat je daarin zelf kunt veranderen.
  • Oefenen met vaardigheden in anders handelen tijdens moeilijke gesprekken/conflicten.
  • Anders naar conflicten kijken. Oefenen met jouw invloed in een conflict of tijdens een moeilijk gesprek.
  • Hoe je verbinding kunt maken/behouden tijdens moeilijke gesprekken.

Deze training wordt in overleg, op maat geschreven op basis van input van de teamleden over de doelgroep en de vragen waar zij mee worstelen.

Wil je als team meer inzichten in de dynamieken en grip op communicatiepatronen. Leer om bewuster te communiceren met elkaar waardoor er meer verbinding en begrip ontstaat. Je krijgt inzicht in hoe je als groep met elkaar omgaat en wat je anders kunt doen.

 Wil je geluk of  gelijk? Veel conflicten kunnen voorkomen worden als deze vraag vaker gesteld wordt. Maar juist in die situaties is het moeilijk om constructief te communiceren.

Middels een uitgewerkte methode ga je stapsgewijs aan de slag met de groene en rode cirkels. Je  gaat  communicatiepatronen beter begrijpen en kunt bewustere keuze maken tijdens gesprekken. Na de  training krijgt je als groep  de methode met daarin de uitgewerkte stappen. Ik wil groepen adviseren om na de training intervisie bijeenkomsten te plannen om met elkaar te oefenen en vragen te stellen over wat lukt en wat nog niet lukt.  

Middels verschillende stappen ga je eerst verbinden maken met je eigen, oordeel, gevoel en behoefte. Daarna ga je luisteren naar de behoefte van de ander.  Tijdens de training laat ik op verschillende manier zien hoe je deze methode kunt gebruiken. Individueel en in relatie.

Mensen veranderen vanuit het inzicht in je eigen behoefte en de behoefte van de ander. Tijdens communicatie staan we meestal niet stil bij onze behoefte, waarom iets voor ons belangrijk is, waardoor en geen begrip en verandering ontstaat. 

Het is mooi en bijzonder om te zien als mensen spreken vanuit de behoefte, dan voelen mensen de verandering en raken gemotiveerd om iets anders te doen. 

Ik wil groepen adviseren om na de training intervisie bijeenkomsten te plannen om met elkaar te oefenen en vragen te stellen over wat lukt en wat nog niet lukt.  

Gezin en Relatie

Time-Out training

Lopen de conflicten hoog op en verlies je de grip op je relatie? Vraag om ondersteuning, zodat je als stel leert hoe je kunt voorkomt dat conflict hoog oplopen. Je leert om op tijd een time-out te nemen met wederzijds begrip.

Wil je de communicatie in je gezin veranderen?
Meer inzicht en grip krijgen op interpersoonlijke dynamieken en emoties? 

Met je gezin ga je  onderzoeken hoe je met elkaar communiceert, wat ieders aandeel is en wat je daarin wilt veranderen. We starten met de ouders, daarna gaan we systemisch aan de slag gaan. Samen met ouders bespreken we of de kinderen, afhankelijk van de leeftijd, kunnen deelnemen. Als de kinderen niet willen deelnemen, dan kunnen ouders ondersteund worden om anders te communiceren richting de kinderen, waardoor de dynamiek verandert.

Als stel ga je onderzoeken hoe je nu met elkaar communiceert, wat je hierin mist en wat je hierin kunt veranderen. Je gaat op zoek naar de verbinding en hoe je met wederzijds begrip kunt luisteren naar elkaar. 

Teamcoaching

Is het voor je team en de ontwikkeling van je team prettig als er iemand inhoudelijk mee denkt? Dan is structurele ondersteuning, of een afgesproken perioden misschien iets voor jullie. Samen bespreken we de vragen die er liggen en onderzoeken we of ik inhoudelijk, met mijn kennis iets kan toevoegen. 

Wil je ondersteuning of meer inzicht in de communicatiepatronen van je team? Dan kunnen we middels intervisie zoeken naar een constructieve manier van verbinding.

Als de communicatie niet goed verloopt, probeer het dan eens anders.

 

 

 

Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.